Staat van baten en lasten - rijksbijdragen

Staat van baten en lasten - rijksbijdragen

Lees meer ›Staat van baten en lasten - rijksbijdragen

Staat van baten en lasten - overige overheidsbijdragen en -subsidies

Staat van baten en lasten - overige overheidsbijdragen en -subsidies

Lees meer ›Staat van baten en lasten - overige overheidsbijdragen en -subsidies

Staat van baten en lasten - overige baten

Staat van baten en lasten - overige baten

Lees meer ›Staat van baten en lasten - overige baten

Staat van baten en lasten - personeelslasten

Staat van baten en lasten - personeelslasten

Lees meer ›Staat van baten en lasten - personeelslasten

Staat van baten en lasten - afschrijvingen

Staat van baten en lasten - afschrijvingen

Lees meer ›Staat van baten en lasten - afschrijvingen

Staat van baten en lasten - huisvestingslasten

Staat van baten en lasten - huisvestingslasten

Lees meer ›Staat van baten en lasten - huisvestingslasten

Staat van baten en lasten - overige lasten

Staat van baten en lasten - overige lasten

Lees meer ›Staat van baten en lasten - overige lasten

Staat van baten en lasten - financiële baten en lasten

Staat van baten en lasten - financiële baten en lasten

Lees meer ›Staat van baten en lasten - financiële baten en lasten