Koers 2023

Koers 2023, het strategisch beleidsplan van de vereniging, is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’:

Lees meer ›Koers 2023

Bestuurlijke cycli

In 2018 is een animatie gemaakt waarin de bestuurlijke cycli op een aansprekende manier zijn samengevat.

Lees meer ›Bestuurlijke cycli