Vol vertrouwen verder!

Animatie bestuurlijke cycli

In 2018 is een animatie gemaakt waarin de bestuurlijke cycli op een aansprekende manier zijn samengevat. De cycli zijn in samenhang met elkaar beschreven. De drie cycli vormen de borging van onze professionele kwaliteitscultuur en laten zien op welke wijze en op welke momenten het gesprek hierover gevoerd wordt.

Koers 2023

Koers 2023 wijst ons de weg naar de (nabije) toekomst. Als vereniging bewegen we in dezelfde richting: vorming van onze leerlingen en het ontwikkelen van hun talent door steeds zelf ook te leren van en met elkaar. Het jaar 2018 heeft ons weer een paar stappen verder gebracht richting onze bestemming. We gaan vooruit en ontwikkelen het onderwijs, de scholen en onszelf.

Vind een OMO-school